Kategorier
INFO

Innlogging på VISMA for foreldre og ansatte

https://skole.visma.com/elihu/Account/Login

Her logger du deg på Visma Flyt Skole.

Kategorier
Ressurser

NULLMOBBING

På Elihuskolen skal alle elever føle at de har det trygt og godt – det er faktisk lovbestemt!
Utdanningsdirektoratet har opprettet en nettside om mobbing. På Elihuskolen ønsker vi også at det skal være null mobbing, og at alle våre elever skal ha det bra på skolen. Følg linken under for å komme til Udir sine ressurssider!

 

nullmobbing

Kategorier
Om skolen

Hvorfor kristen friskole?

Hvorfor skal vi ha kristen skole? Er det ikke viktig at barna går på skole i nærmiljøet? Får de venner i nærmiljøet hvis de går på skole et annet sted?

Foreldre har mange spørsmål når det gjelder barna sine og deres skolegang. Så hvorfor har vi kristen skole? Barna er det viktigste vi har, våre investeringer i barna har evig verdi. Ut fra Bibelens ord ser vi at hvis vi lærer barna den veien de skal gå når de er små, så viker de ikke fra den veien. (Ordspr.22:6). En kristen skole hjelper foreldrene å oppdra barna etter den kristne tro og til å legge til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus.

Barn og unge tilbringer store deler av livet sitt på skolen. Det er derfor viktig hvilken påvirkning de får der, hvilke «briller» de får å forstå verden gjennom. Ingen skoler er nøytrale, de vil alltid formidle livssyn gjennom holdninger, verdier og lærestoff: meningen med livet, rett og galt, menneskets forhold til Gud. En kristen friskole vil vise barn og unge at Gud hører til i livet og bryr seg om hvert menneske. Skolen gir tydelig påvirkning, med respekt for elevenes bakgrunn og valg.

Oppdragelse og undervisning basert på kristen etikk og kristent menneskesyn viser elevene at de er verdifulle og utfordrer dem til å bry seg om andre mennesker og ta ansvar i samfunnet. Skolen står for holdninger som motvirker individualismen og materialismen i samfunnet. En kristen friskole bidrar derfor til et godt liv for den enkelte og til et godt samfunn.

Kristne friskoler er åpne for alle, uansett livssyn, kulturell bakgrunn, økonomi mm. Der møtes elever med forskjellig bakgrunn og lærer å forstå og respektere hverandre.

Kristne friskoler har de samme fagene som i kommunale skoler og høye krav til faglig kvalitet. Elevene lærer mer om kristendom enn i kommunale skoler, de lærer også om andre religioner og livssyn.

Foreldreretten er nedfelt i menneskerettighetene. Den innebærer rett til og ansvar for å bestemme hva slags oppdragelse og undervisning barnet deres skal få, ut fra hva som er best for barnet. Barn er ikke foreldrenes eiendom, men foreldrene må velge for dem når de er små og hjelpe dem til å ta stadig mer ansvar for eget liv.

Kristne friskoler er en hjelp til foreldre og barn som ønsker en kristen oppdragelse. Skolene gir hjelp til å motvirke noe av det de oppfatter som negativ innflytelse i mange sammenhenger i samfunnet.

Kristen tro er en relasjon til Jesus Kristus, et fritt valg for hver enkelt. Kristne friskoler verken kan eller vil indoktrinere elever i kristen tro, men vil gi dem kunnskap, innsikt og erfaringer som grunnlag for eget valg.

Menneskerettslova seier:

Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning. (Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), første tilleggsprotokoll. Art. 2)

Kategorier
Om skolen

Hvilken skole er best for Ditt barn?

Vi minner om at søknadsfrist for neste skoleår er 31. januar.
På trinn hvor det er ledige plasser, tar vi også i mot søknader etter denne datoen og fram til 30. august.

Videoen under er en presentasjon av Elihuskolen: