FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen er en ressurs for EKG.

  • Gir råd til foreldre med barn i skolen
  • Gir veiledning til klassekontakter og FAUer
  • Lager materiell for foreldre og lærere
  • Er foreldrestemmen overfor myndighetene

Klikk på linken under for å komme til fug sine sider:

Print