Skolens visjon

Hvorfor skal vi ha kristen skole? Er det ikke viktig at barna går på skole i nærmiljøet og påvirker klassekameratene med evangeliet? Får de venner i nærmiljøet hvis de går på skole et annet sted? Foreldre har så klart mange spørsmål når det gjelder barna sine og deres skolegang. Så hvorfor har vi kristen skole? Barna er det viktigste vi har, våre investeringer i barna har evig verdi. Ut fra Bibelens ord ser vi at hvis vi lærer barna den veien de skal gå når de er små, så viker de ikke fra den veien. (Ordsp.22:6). En kristen skole hjelper foreldrene å oppdra barna etter den kristne tro og til å legge til rette slik at de kan ta imot Jesus.

Vennskap er viktig for barna, derfor er det fint at de vennene de knytter seg til, også vil leve for Jesus. Dette gjelder spesielt i ungdomsskolen. Det som vi har merket som en frukt av skolen, er at elevene kjenner ungdom i mange forskjellige menigheter og føler seg ikke alene, de har alltid noen å være sammen med på ungdomsmøter og andre sammenkomster. Et flertall av elevene vil følge Jesus, og da er det enklere for de som ikke vet helt eller har bestemt seg, å gå på den samme veien. Det er ikke enkelt å være alene kristen i en klasse i en offentlig skole. Det er mange eksempler på at barna må skjule sitt gudsliv, iallfall etter hvert som de vokser til. Vi tror at ungdommene som går ut fra 10.klasse på skolen vår, har fått så mye ballast i livet at de står for det de tror på når de begynner i videregående. Det har vi mange eksempler på.

På Elihuskolen er Gud en del av hverdagslivet. Livet i skolen vår skal være slik at det er naturlig å be for hverandre og ha omsorg for hverandre. Det gjelder både for voksne og barn. Det er viktig at lærerne og assistentene er levende aktive kristne personer med et aktivt gudsliv. Hvis ikke, blir det bare religion vi forkynner, og det er ikke positivt for elevene. Vi vil at de skal huske livet. De ansatte trenger like mye Guds nåde og hjelp som elevene.

Vi vil være et fyrlys i byen vår og i landet!

Sannhet, Glede & Læring