Om skolen

Elihu Kristne Grunnskole har i dag ca. 90 elever fordelt på ti trinn.
Skolen ble startet i 1995. Skolen er en offentlig godkjent grunnskole med rett til statstilskudd. Skoleeier er Elihumenigheten, Tønsberg. Vi følger den offentlige skoles læreplan Kunnskapsløftet med unntak av KRLE faget, der vi har en egen godkjent læreplan i kristenliv.

Skolen bygger på de tradisjonelle kristne verdiene vårt samfunn er tuftet på.

Vi kan tilby:

– Høy grad av trivsel
– Et godt og trygt miljø
– Mindre klasser
– Høy voksentetthet
– Kvalifiserte og meget engasjerte lærere og assistenter
– Egen offentlig godkjent læreplan i KRLE
– Gode skolelokaler med flotte utearealer
– Skolefritidsordning SFO og leksehjelp