Kategorier
Ressurser

NULLMOBBING

På Elihuskolen skal alle elever føle at de har det trygt og godt – det er faktisk lovbestemt!
Utdanningsdirektoratet har opprettet en nettside om mobbing. På Elihuskolen ønsker vi også at det skal være null mobbing, og at alle våre elever skal ha det bra på skolen. Følg linken under for å komme til Udir sine ressurssider!

 

nullmobbing

Kategorier
Ukategorisert

Nullmobbing.no

Utdanningsdirektoratet har opprettet en nettside om mobbing. På Elihuskolen ønsker vi også at det skal være null mobbing, og at alle våre elever skal ha det bra på skolen. Følg linken under for å komme til Udir sine ressurssider!

 

nullmobbing

Kategorier
Tips for bruk av iPad

Showbie for Samhandling mellom hjem og skole

Er du foreldre til barn på Elihuskolen? Da er sjansene store for at du har hørt om Showbie!

Elihuskolen bruker It’s Learning til å legge ut timeplaner og annen viktig info som foreldre og elever kan trenge tilgang til hjemmefra.

Men etter at skolen tok i bruk iPad, har vi også tatt i bruk appen Showbie, som er et virkelig godt redskap for innlevering av lekser og kommunikasjon mellom lærere og elever.

Elevene kan ta opptak av leselekse i Showbie, og gi læreren tilgang til å høre leksa . Skrivelekser kan også skrives inn direkte i appen, eller de kan leveres som dokumenter fra andre apper.

Målet på sikt, er at foreldre også kan bruke Showbie slik som vi opp til nå har brukt It’s Learning.

Kategorier
Tips for bruk av iPad

Nettvettregler for barn og unge

 1. Vær mot andre på nettet som du vil at andre skal være mot deg.
 2. Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv.
 3. Snakk med en voksen hvis du opplever noe ubehagelig på nett.
 4. Ta med en voksen eller en venn om du skal møte noen du har chattet med.
 5. Tenk deg om før du laster ned noe fra nettet. Det kan ligge virus og spionprogrammer sammen med filene du laster ned.
 6. Gi ALDRI ut passordene dine til noen.
 7. Spør om lov før du skriver om noen eller legger ut bilder av andre.
 8. Sjekk alltid hvem som har laget informasjonen du finner – husk at alle kan legge ut noe på nett.
Kategorier
Om skolen

Hvorfor kristen friskole?

Hvorfor skal vi ha kristen skole? Er det ikke viktig at barna går på skole i nærmiljøet? Får de venner i nærmiljøet hvis de går på skole et annet sted?

Foreldre har mange spørsmål når det gjelder barna sine og deres skolegang. Så hvorfor har vi kristen skole? Barna er det viktigste vi har, våre investeringer i barna har evig verdi. Ut fra Bibelens ord ser vi at hvis vi lærer barna den veien de skal gå når de er små, så viker de ikke fra den veien. (Ordspr.22:6). En kristen skole hjelper foreldrene å oppdra barna etter den kristne tro og til å legge til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus.

Barn og unge tilbringer store deler av livet sitt på skolen. Det er derfor viktig hvilken påvirkning de får der, hvilke «briller» de får å forstå verden gjennom. Ingen skoler er nøytrale, de vil alltid formidle livssyn gjennom holdninger, verdier og lærestoff: meningen med livet, rett og galt, menneskets forhold til Gud. En kristen friskole vil vise barn og unge at Gud hører til i livet og bryr seg om hvert menneske. Skolen gir tydelig påvirkning, med respekt for elevenes bakgrunn og valg.

Oppdragelse og undervisning basert på kristen etikk og kristent menneskesyn viser elevene at de er verdifulle og utfordrer dem til å bry seg om andre mennesker og ta ansvar i samfunnet. Skolen står for holdninger som motvirker individualismen og materialismen i samfunnet. En kristen friskole bidrar derfor til et godt liv for den enkelte og til et godt samfunn.

Kristne friskoler er åpne for alle, uansett livssyn, kulturell bakgrunn, økonomi mm. Der møtes elever med forskjellig bakgrunn og lærer å forstå og respektere hverandre.

Kristne friskoler har de samme fagene som i kommunale skoler og høye krav til faglig kvalitet. Elevene lærer mer om kristendom enn i kommunale skoler, de lærer også om andre religioner og livssyn.

Foreldreretten er nedfelt i menneskerettighetene. Den innebærer rett til og ansvar for å bestemme hva slags oppdragelse og undervisning barnet deres skal få, ut fra hva som er best for barnet. Barn er ikke foreldrenes eiendom, men foreldrene må velge for dem når de er små og hjelpe dem til å ta stadig mer ansvar for eget liv.

Kristne friskoler er en hjelp til foreldre og barn som ønsker en kristen oppdragelse. Skolene gir hjelp til å motvirke noe av det de oppfatter som negativ innflytelse i mange sammenhenger i samfunnet.

Kristen tro er en relasjon til Jesus Kristus, et fritt valg for hver enkelt. Kristne friskoler verken kan eller vil indoktrinere elever i kristen tro, men vil gi dem kunnskap, innsikt og erfaringer som grunnlag for eget valg.

Menneskerettslova seier:

Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning. (Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), første tilleggsprotokoll. Art. 2)

Kategorier
Ukategorisert

Nettvettregler

 

10929162_393862607440290_4489628242878744894_nNettvettregler for barn og unge

 1. Vær mot andre på nettet som du vil at andre skal være mot deg.
 2. Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv.
 3. Snakk med en voksen hvis du opplever noe ubehagelig på nett.
 4. Ta med en voksen eller en venn om du skal møte noen du har chattet med.
 5. Tenk deg om før du laster ned noe fra nettet. Det kan ligge virus og spionprogrammer sammen med filene du laster ned.
 6. Gi ALDRI ut passordene dine til noen.
 7. Spør om lov før du skriver om noen eller legger ut bilder av andre.
 8. Sjekk alltid hvem som har laget informasjonen du finner – husk at alle kan legge ut noe på nett.

 

Kategorier
Om skolen

Hvilken skole er best for Ditt barn?

Vi minner om at søknadsfrist for neste skoleår er 31. januar.
På trinn hvor det er ledige plasser, tar vi også i mot søknader etter denne datoen og fram til 30. august.

Videoen under er en presentasjon av Elihuskolen:

Kategorier
Ukategorisert

Informasjon fra utdanningsdirektoratet

Spesialundervisning på 5 minutter:

Dette er en artikkel publisert av Utdanningsdirektoratet. Trykk på bildet for å komme til artikkelen

forvente

Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

 

 

Kategorier
Ukategorisert

Velkommen til Elihu Kristne Grunnskole

Skolen ble startet i 1995 og har i dag ca 100 elever fra 1. til 10. klasse. Skolen er en offentlig godkjent grunnskole med rett til statstilskudd. Skoleeier er Elihumenigheten, Tønsberg. Vi følger den offentlige skoles læreplan Kunnskapsløftet med unntak av RLE faget, der vi har en egen godkjent læreplan i kristenliv.

Skolen bygger på de tradisjonelle kristne verdiene vårt samfunn er tuftet på.

Vi kan tilby:

– Et godt og trygt miljø

– Små klasser

– Høy voksentetthet

– Kvalifiserte og meget engasjerte lærere og assistenter

– Meget gode resultater

– Egen offentlig godkjent læreplan i RLE

– Gode skolelokaler med flotte utearealer

– Skolefritidsordning SFO og leksehjelp

Vi har ledige plasser på alle klassetrinn for skoleåret 2014-15.              På noen trinn er det kun få plasser igjen.

Søknadsskjema finner du her.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

e-post: admin@elihuskolen.no // telefon: 33 35 75 50