Velkommen til
et nytt skoleår!

Velkommen til Elihuskolens nettsider!

Skolen vår ligger på Nedre Råel i Tønsberg, i nærheten av Presterødkilen.
I disse dager forbereder vi oss på skolestart, og til å ønske ca 90 elever velkommen til et nytt skoleår. Vi har ledige skoleplasser – ta kontakt med oss hvis du vurderer Elihuskolen for ditt barn.

Om skolen

 

Visjon og formål