Om skolen

Elihu Kristne Grunnskole har ca 109 elever fordelt på ti trinn.

Skolen ble startet i 1995.  Skolen er en offentlig godkjent grunnskole med rett til statstilskudd. Skoleeier er Elihumenigheten, Tønsberg. Vi følger den offentlige skoles læreplan Kunnskapsløftet med unntak av KRLE faget, der vi har en egen godkjent læreplan i kristenliv.

Skolen bygger på de tradisjonelle kristne verdiene vårt samfunn er tuftet på.

Vi tilbyr to spennende valgfag for ungdomstrinnet skoleåret 2016/2017, hvor undervisningen foregår på tvers av klassene med utgangspunkt i elevenes valg:

Design og redesign
I design og redesign arbeider vi med å skape nye produkter gjennom gjenbruk. Vi besøker brukthandlere og finner produkter vi kan skape noe nytt av, eller vi bruker produkter vi finner i egne hjem. Vi lærer også om miljø og gjenvinning.

Fysisk aktivitet og helse
Vi reiser rundt og besøker lokale idrettslag og grupper. På turene våre får du innblikk i det som for mange elever er nye og ukjente idretter og aktiviteter. I tillegg lærer du om kosthold og trening, og sammenhengen mellom de to i en sunn livsstil.

Vi kan tilby:

– Høy grad av trivsel

– Et godt og trygt miljø

– Små klasser

– Høy voksentetthet

– Kvalifiserte og meget engasjerte lærere og assistenter

– Egen offentlig godkjent læreplan i KRLE

– Gode skolelokaler med flotte utearealer

– Skolefritidsordning SFO og leksehjelp

Vi har ledige plasser på alle klassetrinn skoleåret 2017-18, men noen trinn kun få plasser.

 

Sannhet, Glede & Læring