Velkommen

Vi minner om at søknadsfrist for neste skoleår var 31. januar.
På trinn hvor det er ledige plasser, tar vi også opp elever etter denne datoen og fram til 30. august.

 

Velkommen til Elihuskolen!

Elihu Kristne Grunnskole har i dag ca. 120 elever fordelt på ti trinn.

Skolen ble startet i 1995. Skolen er en offentlig godkjent grunnskole med rett til statstilskudd. Skoleeier er Elihumenigheten, Tønsberg. Vi følger den offentlige skoles læreplan Kunnskapsløftet med unntak av KRLE faget, der vi har en egen godkjent læreplan i kristenliv.

Skolen bygger på de tradisjonelle kristne verdiene vårt samfunn er tuftet på.

Vi tilbyr to spennende valgfag for ungdomstrinnet skoleåret 2017/2018, hvor undervisningen foregår på tvers av klassene med utgangspunkt i elevenes valg:

Design og redesign
I design og redesign arbeider vi med å skape nye produkter gjennom gjenbruk. Vi besøker brukthandlere og finner produkter vi kan skape noe nytt av, eller vi bruker produkter vi finner i egne hjem. Vi lærer også om miljø og gjenvinning.

Produksjon for sal og scene
I produksjon for sal og scene jobber elevene med å skape egne produksjoner for et publikum. Det samarbeides både på og bak scenen for at produksjonen skal bli best mulig.

Vi kan tilby:

– Høy grad av trivsel

– Et godt og trygt miljø

– Mindre klasser

– Høy voksentetthet

– Kvalifiserte og meget engasjerte lærere og assistenter

– Egen offentlig godkjent læreplan i KRLE

– Gode skolelokaler med flotte utearealer

– Skolefritidsordning SFO og leksehjelp

Sannhet, Glede & Læring